હવે ભૂતકાળ બીપી વીડીયો લાઇવ ખલેલ પહોંચાડશે નહીં.

વર્ણન: આપણા બધા પાસે ભૂતકાળના રહસ્યો છે જે આપણને સામાન્ય રીતે જીવવા અને વિકાસ કરવા દેતા નથી. બીપી વીડીયો લાઇવ કેટલાક માટે, આ તેમના માતાપિતા દ્વારા ખરીદેલી સાયકલ નથી, અને આલિયા માટે, આ પ્રથમ વર્ષમાં ભૂતપૂર્વ બોયફ્રેન્ડ સાથે હૂકઅપ છે. પરંતુ ક્યુટી નસીબદાર છે કે તેનો પતિ અનક્લોઝ્ડ ગેસ્ટાલ્ટ્સ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે અને તેના પર સેક્સવાઇફની ભૂમિકા અજમાવવા માટે તૈયાર છે જેથી તે આખરે તેના પોતાના શિશ્નની મદદથી ભૂતપૂર્વને ભૂલી જાય..