તમારા મગજને બીપી ફીલમ વીડીયો વાહિયાત કરવા સિવાય તમે શું કરી શકો?.

વર્ણન: જો માઈક ફક્ત ચેનલ કેમરીનને બીપી ફીલમ વીડીયો મળ્યો હોત, તો તેણે વિચાર્યું પણ હશે કે તે એક શિષ્ટ છોકરી છે જે ક્યારેય પોતાને વધારે પડતી મંજૂરી આપતી નથી. પરંતુ તેઓ પહેલેથી જ ત્રીજા વર્ષથી તેમની સાવકી બહેન સાથે બાજુમાં રહે છે, અને તેણીની શ્રેષ્ઠ કુશળતા એ હકીકતમાં રહેલી છે કે તેણી મગજને કેવી રીતે વાહિયાત કરવી તે સારી રીતે જાણે છે. પરંતુ અચાનક તેણી તેણીની અન્ય કુશળતા બતાવવા માટે તૈયાર છે, જો તેણીને તેના વિશે પૂછવું સારું છે?.