કૃતજ્ઞતા ત્રીપલ એક્સ વીડીયો બીપી ક્રીમપી.

વર્ણન: એન્ડી રોઝ, ભલે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ચોર હોય, પરંતુ તે એક લુચ્ચો ત્રીપલ એક્સ વીડીયો બીપી નથી જે ક્લાયન્ટને હાડકામાં લૂંટી શકે અને ઘરે જઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, ઊંઘી રહેલા વૃદ્ધ માણસ ટોમીને જોતાં, ઘરની સંભાળ રાખનારનો અંતરાત્મા તેને પ્રાથમિક ક્રીમી સાથે સૂતેલા માણસનો આભાર માન્યા વિના શિકાર સાથે જવા દેતો નથી. પૈસાને બદલે ઓછામાં ઓછું કંઈક તેના માટે છોડવું જોઈએ, અને સેક્સનો આનંદ યાદ અને યાદ કરી શકાય..