કિટ્ટી આઇટી રાજસ્થાની બીપી વીડીયો નિષ્ણાત.

વર્ણન: Mac પર વિન્ડોઝ પુનઃસ્થાપિત કરવું એ સરળ કાર્ય નથી, પરંતુ સૌથી મુશ્કેલ પણ નથી, કારણ કે પાડોશીને તેના મોબાઇલ ફોનને HDMI વડે ટીવી સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ કરવું તે સમજવામાં મદદ કરવી વધુ મુશ્કેલ છે. પરંતુ જ્યારે તેના નિખાલસ ફોટા સળગાવી દેવામાં આવે છે ત્યારે કાર્ય વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે.. આગળ શું કરવું? નસીબદારને રાજસ્થાની બીપી વીડીયો ખબર નથી, પણ લીલીને ખાતરી છે કે આ આઇટી નિષ્ણાત માત્ર મોબાઇલ ફોનને બોક્સ સાથે જોડવામાં નિષ્ણાત નથી..